Books

Below you will find the most recent books, published by our researchers. Continue to the publication database DiVA to find older books and all book chapters published by IBF:s researchers.

Pile of books

Allas rätt till bostad. Marknadens begränsningar och samhällets ansvar

Editors: Bo Bengtsson, Markus Holdo och Emma Holmqvist
Publisher: Bokförlaget Daidalos
Year: 2022
Language: Swedish

Description (Swedish)

Alla behöver någonstans att bo. Bostaden är så central för vår välfärd att vi ser den som en mänsklig rättighet. Bostadsfrågan skär in i flera olika politikområden och kan diskuteras från vitt skilda utgångspunkter. Var - och hur - vi bor påverkar i hög grad vårt handlingsutrymme och våra framtidsutsikter. De ojämlika förutsättningarna på bostadsmarknaden är en av de tydligaste klassmarkörerna i dagens Sverige.

I antologin "Allas rätt till bostad" analyserar 28 bostads- och urbanforskare från olika akademiska discipliner svensk bostadspolitik, dess förutsättningar, historiska utveckling och konkreta resultat. En socialt medveten bostadspolitik behöver inte minst förhålla sig till den växande ojämlikheten i det svenska samhället. Men den bostadspolitik som har förts, med privatiseringar och vinstkrav även på offentligt ägda bolag, har tvärtom fått klyftorna att växa. Hyresrätten är till exempel idag klart missgynnad jämfört med bostadsägandet. Antologins texter diskuterar också - bland mycket annat - den betydelse bostadsbidraget, besittningsskyddet, byggindustrin och barnkonventionen kan ha i ett vidare bostadspolitiskt perspektiv. Bostadspolitiken är en ödesfråga för många människor och för ett demokratiskt samhälle. Antologin visar att det krävs mer debatt och politisk fantasi och större rättvisa i bostadsfrågan än vi ser i dag.

Migrants and Natives - 'Them' and 'Us': Mainstream and Radical Right Political Rhetoric in Europe

Author: Kristina Boréus
Publisher: SAGE
Year: 2020
Language: English

Book Description

In light of the recent global resurgence of radical and populist right-wing parties, this book examines hostile and anti-immigration rhetoric in Europe. Topical and timely, it deftly guides the reader through the trajectories of radical right parties and contextualises discriminatory rhetoric in wider immigration and integration politics.

Grounded in a focussed, comparative critical discourse study that draws on methods from social science and linguistics, the book:

  • Presents a study of political rhetoric on migration in several European countries over the past thirty-five years, drawing out similarities and differences.
  • Explores anti-immigration rhetoric before and after the 2015 refugee/solidarity crisis.
  • Illuminates the role of so-called ‘mainstream’ parties in developing and legitimising discriminatory rhetoric.

Exposing the insidious nature of malevolent political rhetoric and its consequences, this book is a timely and essential read.

Publisher's information

Squatters in the Capitalist City: Housing, Justice, and Urban Politics

Cover Squatters in the Capitalist City

Author: Miguel A. Martínez
Publisher: Routledge
Year: 2020
Language: English

Book Description

To date, there has been no comprehensive analysis of the disperse research on the squatters’ movement in Europe. In Squatters in the Capitalist City, Miguel A. Martínez López presents a critical review of the current research on squatting and of the historical development of the movements in European cities according to their major social, political and spatial dimensions. 

Comparing cities, contexts, and the achievements of the squatters’ movements, this book presents the view that squatting is not simply a set of isolated, illegal and marginal practices, but is a long-lasting urban and transnational movement with significant and broad implications. While intersecting with different housing struggles, squatters face various aspects of urban politics and enhance the content of the movements claiming for a ‘right to the city.’ Squatters in the Capitalist City seeks to understand both the socio-spatial and political conditions favourable to the emergence and development of squatting, and the nature of the interactions between squatters, authorities and property owners by discussing the trajectory, features and limitations of squatting as a potential radicalisation of urban democracy.

Publisher's information

Contentious Politics and the Welfare State: Squatting in Sweden

Cover Contentious Politics and the Welfare State Squatting in Sweden

Author: Dominika V. Polanska
Publisher: Routledge
Year: 2019

Language: Swedish

Book Description 

This book outlines the history of squatting in Sweden and analyzes the conditions under which squatting has intensified and declined in the country between 1968 and 2017. With close attention to the relationship between civil society and the state in the Swedish context, and the manner in which this relationship, together with attendant political, media and movement-based discourses, shapes the possibilities that exist for collective action, the author draws on two key concepts – those of the narrative of consensus and discourse – to present an analysis of squatting as a form of contentious politics and the “successful” story of civil society development as decisive for its emergence and development in the country. A study of the way in which confrontational actors question both the property relations inherent in capitalism and the authority of the welfare state and its institutions, Contentious Politics and the Welfare State will appeal to social scientists with interests in urban studies, political sociology, squatting, social movements and the relationship between the welfare state and contentious social actors.

Publisher's information

Fostran till valfrihet: Skolvalet, jämlikheten och framtiden

Cover Fostran till valfrihet

Authors: Magnus Dahlstedt, Martin Harling, Anders Trumberg, Susanne Urban, Viktor Vesterberg
Publisher: Liber
Year: 2019

Language: Swedish

Book Description (Swedish)

I mitten av 1990-talet infördes omfattande politiska reformer i det svenska utbildningssystemet. Skolan blev mer marknadsorienterad, kommuner och företag fick möjlighet att driva grund- och gymnasieskolor och det fria skolvalet infördes. Den här boken beskriver hur förändringen gick till, vad den innebär för eleverna och vilka långsiktiga konsekvenser den leder till.

Slutsatserna i boken baseras på internationella och nationella studier samt författarnas egna observationer och intervjuer med politiker, tjänstemän och elever, samt analys av statistik. Boken riktar sig till blivande lärare och till andra yrkesverksamma som i sitt arbete hanterar elevers skolval, men även till beslutsfattare och tjänstemän som har uppgift att organisera skolan.

Publisher's information

Ockuperat!: Svenska husockupationer från 1968 till 2018

Cover OCKUPERAT!

Authors: Dominika V. Polanska and Mathias Wåg 
Publisher: Verbal förlag
Year: 2019

Language: Swedish

Book Description (Swedish)

Det här huset ska vi ta! Sedan 1968 har hus ockuperats i Sverige. Från Kårhuset, Mullvaden och Gamla Bro via Haga till senare ockupationer som Sollefteå BB. Boken berättar om husen och människorna som skred till handling och är resultatet av flera års dokumentation och kartläggning.

Detta är första gången det svenska husockupationsfenomenet greppas i sin helhet. Analyser och tidsdokument varvas med nyskrivna redogörelser och intervjuer. Boken innehåller en heltäckande lista över alla kända husockupationer i Sverige samt flera sedan tidigare okända fotografier.

Ockuperat! vänder sig till alla som är intresserade av stadsomvandling, bostadspolitik och konflikter kring rätten till staden.

Publisher's information 

RENOVRÄKT! Hyresvärdars makt(spel) och hur du tar striden

Cover RENOVRÄKT!

Authors: Dominika V. Polanska, Sarah Liz Degerhammar and Åse Richard
Publisher: Verbal förlag
Year: 2019

Language: Swedish

Book Description (Swedish)

Renovräkningar, kraftiga hyreshöjningar i samband renoveringar som tvingar boende att flytta, blir allt vanligare i Sverige. Men de drabbades egna erfarenheter saknas i den allmänna debatten.

I handboken Renovräkt kartläggs 18 härskartekniker som fastighetsägare använder för att driva igenom sin vilja. Men här samlas också strategier som boende använt för att göra motstånd.

Boken är pedagogiskt uppbyggd med exempel ur verkligheten, en verktygslåda med råd och tips och en ordlista med de viktigaste termerna att hålla reda på i debatten. Boken är en praktisk guide i motstånd, men riktar sig också till alla som är intresserade av bostadsfrågor och av hur makt utövas i vårt samhälle.

Författarna är forskare och aktivister som under flera år följt bostadsområden där renovräkningar pågår.

Publisher's information

Squatting in Central and Eastern Europe and Russia

Cover Squatting in Central and Eastern Europe and Russia

Editors: Dominika V. Polanska, Miguel A. Martinez and Grzegorz Piotrowski
Publisher: European Solidarity Center, Gdansk
Year: 2018

Language: Polish 

Book description 

The development of squatting in Central and Eastern Europe and Russia is under-researched and few attempts have been made to explore and compare its evolution and outcomes. This is obviously related to the phenomenon’s late emergence in CEE and Russia. The authors of this book challenge our previous assumptions and point out the particular housing regime before 1989 in all of the presented cases (despite some variations) and the dramatic shift to a market economy and neoliberal policies during the 1990s, as some of the common features affecting squatting practices and movements.

Publisher's information

Integration och grannskap - hur kan staden hålla samman?

Cover Integration och grannskap

Author: Susanne Urban
Publisher: Studentlitteratur
Year: 2018
Language: Swedish

Book description (Swedish) 

Om grannskapet kan vara en del av samhällets integration är en ständigt aktuell fråga. Här beskrivs hur olika ideal har dominerat vid olika tidsperioder, vilka olika teoretiska ansatser och bakomliggande antaganden som görs samt vilka empiriska stöd det finns för dem. Forskning om segregation och grannskapseffekter främst från Sverige presenteras. Genom att teori och forskning om integration, grannskap och segregation knyts samman ges en översikt över olika synsätt på hur staden och samhället ska kunna hålla samman.

Publisher's information

The Urban Politics of Squatters' Movements

Cover The Urban Politics of Squatters' Movements

Author: Miguel A. Martinez
Publisher: Palgrave Macmillan
Year: 2018
Language: English

Book Description

This volume sheds light on the development of squatting practices and movements in nine European cities (Madrid, Barcelona, Seville, Rome, Paris, Berlin, Copenhagen, Rotterdam and Brighton) by examining the numbers, variations and significant contexts in their life course. It reveals how and why squatting practices have shifted and to what extent they engender urban movements. The book measures the volume and changes in squatting over various decades, mostly by focusing on Squatted Social Centres but also including squatted housing. In addition, it systematically compares the cycles, socio-spatial structures and the political implications of squatting in selected cities.

    Publisher's information

Local Participatory Governance and Representative Democracy

Cover Local Participatory Governance and Representative Democracy

Author: Nils Hertting and Clarissa Kugelberg
Publisher: Routledge
Year: 2017
Language: English 

Book Description

Over the past few decades and throughout the world, numerous government-initiated experiments and attempts at directly engaging and including citizens have emerged as remedies for a variety of problems faced by modern democracies, including political disaffection and insufficient capacity to deal with the complexity inherent in many contemporary public problems, such as climate change and segregation.

Publisher's information

Homeownership, Renting and Society: Historical and Comparative Perspectives

Cover Homeownership, Renting and Society

Author: Sebastian Kohl
Publisher: Routledge
Year: 2017
Language: English

Book Description

On the eve of the financial crisis, the USA was inhabited by almost 70 percent homeowning households, in comparison to about 45 percent in Germany. Homeownership, Renting and Society presents new evidence showing that this homeownership gap already existed between American and German cities around 1900. Existing explanations based on culture, government housing policy or typical socio-economic factors have difficulties in accounting for these long-term cross-country differences.

Publisher's information

The Construction of Equality: Syriac Immigration and the Swedish City

Cover The Construction of Equality

Author: Jennifer Mack
Publisher: Minnesota Press
Year: 2017
Language: English

Book Description

A compelling case study that traces the transformation of a Swedish city by an active and engaged immigrant community

In The Construction of Equality, Jennifer Mack shows how Syriac-instigated architectural projects and spatial practices have altered the Swedish city’s built environment “from below.” Combining architectural, urban, and ethnographic tools through archival research, site work, participant observation, and interviews, Mack provides a unique take on urban development, social change, and the immigrant experience in Europe over a fifty-year period.

Publisher's information

Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid

Cover Staden och kapitalet

Author: Ståle Holgersen
Publisher: Daidalos
Year: 2017

Language: Swedish

Book Description (Swedish)

Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid studerar kulturgeografen Ståle Holgersen stadsutvecklingen i Malmö ur ett kritiskt perspektiv. Ståle Holgersen redogör för Malmös ekonomiska utveckling ända sedan 1800-talet, men fokus ligger på den utveckling som har skett i Malmö de senaste 30-40 åren. Staden har på kort tid gått från att vara en industristad till en postindustriell stad som profilerar sig som kunskapsstad och evenemangsstad och som även har en ekologisk profil.

Publisher's information

Implementering i politik och förvaltning

Cover  Implementering i politik och förvaltning

Author: Evert Vedung    
Publisher: Studentlitteratur
Year: 2016
Language: Swedish

Book Description (Swedish) 

Boken fokuserar på implementering av offentlig politik och beskriver de interna och externa faktorer som påverkar implementerings­processen. Med hjälp av ett antal empiriska exempel beskriver Evert Vedung vad som påverkar implementeringens utfall. Implementering i politik och förvaltning vänder sig till implementeringsverksamma samt till studenter i statsvetenskap, folkhälsa, socialt arbete och andra närliggande ämnen som behöver en djupare förståelse för implementeringens dynamik.

Publisher's information

Stad till salu. Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde

Cover Stad till salu

Author: Mats Franzén, Nils Hertting and Catharina Thörn    
Publisher: Daidalos
Year: 2016
Language: Swedish

Book Description (Swedish)

Får demokratiska värden stå tillbaka för kommersiella krafter när stadspolitiken alltmer fokuserar på att locka till sig investeringar och turister? I Stad till salu diskuteras begreppet entreprenörsurbanism och det offentliga rummets värde. Författarna frågar sig vad som händer med det offentliga rummet när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens om investerares resurser och lättrörliga kapital.

Publisher's information

13 myter om bostadsfrågan

Cover 13 myter om bostadsfrågan

Author: CRUSH    
Publisher: Dokument Press
Year: 2016
Language: Swedish

Book Description

I boken 13 myter om bostadsfrågan vill forskarna inom forskningsnätverket CRUSH reda ut begreppen kring påståenden som ofta kommer upp i bostadsdebatten.13 myter i bostadsfrågan är ett kollektivt, populärvetenskapligt arbete, skrivet av fjorton forskare. Genom att fånga många perspektiv av bostadskrisen, till exempel bostadspolitik, social polarisering, gentrifiering och social mobilisering vill forskarna särskilt uppmärksamma hyresrätten och den roll som den har för bostadsförsörjningen och hur dess framtid kan se ut. Boken vänder sig bland annat till intressegrupper och yngre forskare, som inte enbart vill ha ett marknadsperspektiv på bostadsfrågan.

Publisher's information

The Global City 2.0: From Strategic Site to Global Actor

Cover The Global City 2.0

Author: Kristin Ljungkvist   
Publisher: Routledge
Year: 2016
Language: English

Book Description

Global cities all over the world are taking on new roles as they increasingly participate directly and independently in international affairs and global politics. So far, surprisingly few studies have analyzed the role of the Global City beyond its already well explicated role in the globalized economy. How is it that local governments of Global Cities claim international political authority and develop what appears to be their own independent foreign and security policies despite the fact that such policy areas have traditionally been considered to be the core function of nation-states and central governments? What does it mean to be and to govern the contemporary Global City?

Publisher's information

Mångfaldens dilemman - Medborgarskap och integrationspolitik

Cover Mångfaldens dilemman – Medborgarskap och integrationspolitik

Authors: Roger Andersson, Bo Bengtsson and Gunnar Myrberg    
Publisher: Gleerups
Year: 2015
Language: English

Book Description (Swedish)

De två böckerna Mångfaldens dilemman – Medborgarskap och integrationspolitik och Mångfaldens dilemman – Boendesegregation och områdespolitik publiceras parallellt och baseras på forskningsprogrammet med samma namn.

Böckerna bygger på artiklar av författare från olika samhällsvetenskapliga discipliner och tar upp flyktingrelaterade frågor. Mångfaldens dilemman – Boendesegregation och områdespolitik handlar om boendemönster, segregation och utsatta bostadsområden.

Publisher's information

Mångfaldens dilemman – Boendesegregation och områdespolitik

Cover Mångfaldens dilemman – Boendesegregation och områdespolitik

Authors: Bo Bengtsson, Gunnar Myrberg and Roger Andersson    
Publisher: Gleerups
Year: 2015
Language: Swedish

Book Description (Swedish)

De två böckerna Mångfaldens dilemman – Medborgarskap och integrationspolitik och Mångfaldens dilemman – Boendesegregation och områdespolitik publiceras parallellt och baseras på forskningsprogrammet med samma namn.

Böckerna bygger på artiklar av författare från olika samhällsvetenskapliga discipliner och tar upp flyktingrelaterade frågor. Mångfaldens dilemman – Medborgarskap och integrationspolitik handlar om integrationspolitik, demokrati och medborgarskap.

Publisher's information

Urban Animals: Crowding in zoocities

Cover Urban animals

Author: Tora Holmberg   
Publisher: Routledge
Year: 2015
Language: English

Book Description

The city includes opportunities as well as constraints for humans and other animals alike. Urban animals are often subjected to complaints; they transgress geographical, legal, and cultural ordering systems, while roaming the city in what are often perceived as uncontrolled ways. But they are also objects of care, conservation practices, and bio-political interventions. What, then, are the "more-than-human" experiences of living in a city? What does it mean to consider spatial formations and urban politics from the perspective of human/animal relations?

Publisher's information

Samverka och /eller styra: Att praktisera medborgarinflytande i planering och beslutsfattande

Cover Samverka och / eller styra

Author: Clarissa Kugelberg and Eric Trovalla    
Publisher: Makadam förlag
Year: 2015
Language: Swedish 

Book Description (Swedish)

Medborgardialoger handlar om att politiker och tjänstemän ska samråda med invånarna. Men hur väl fungerar olika dialogprocesser och hur kopplar man ihop dialogprocesser med de konventionella beslutsprocesserna? I Samverka och / eller styra sammanfattas Clarissa Kugelbergs och Eric Trovallas studier av vad som händer när Botkyrkas invånare och beslutsfattare möts i olika former av dialoger. Författarna tar upp många olika aspekter av dialoger och analyserar även dialogpolitiken ur ett vidare demokratiskt perspektiv.

Publisher's information

Last modified: 2023-04-14