IBF:s prefekt i samtal med andra aktörer på Bostadsmötet

Samverkan

Vid IBF finns lång erfarenhet av att samverka med aktörer från offentlig sektor, näringsliv och civilt samhälle på lokal och nationell nivå.

Utöver att tillhandahålla samhällsforskning av högsta internationella kvalitet är vårt mål att vara en självklar partner för kritisk och konstruktiv samverkan med det omgivande samhället inom vårt temaområde.

Ambitionen illustreras bland annat genom våra samverkansavtal och strategiska partnerskap inom universitetet och med aktörer som Uppsala kommun, Hyresgästföreningens Riksförbund och Länsförsäkringars Forskningsfond där vi bland annat har flera verksamma postdoktorer. Vi har också samverkansprojekt med Uppsalahem och Kvinnojouren samt återkommande samverkansaktiviteter som Bostadsmötet och digitala frukostseminarier. Våra forskare medverkar ofta som föreläsare och experter i såväl nationella som lokala och regionala sammanhang.

Hör gärna av dig till oss med mer eller mindre utvecklade idéer, förslag och förfrågningar! 

Maila vår koordinator för samverkan och forskningskommunikation camilla.scheinert@ibf.uu.se eller prefekt nils.hertting@ibf.uu.se 

Nils Hertting

Universitetslektor i statskunskap, Prefekt vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Telefon:
018-471 6534
Mobiltelefon:
072-9999192

Camilla Scheinert

Koordinator för samverkan och forskningskommunikation vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Telefon:
018-471 5170

Strategiska partnerskap

Uppsala kommun

Logotyp Uppsala kommun: stiliserat gult lejon i bokstaven U

IBFs samarbete med Uppsala kommun är en del av Uppsala universitets strategiska partnerskap med kommunen. Uppsala kommun har hållbart samhällsbyggande som ett särskilt prioriterat tema och samarbetet mellan IBF och kommunen består av två delar. Den ena delen är Urban Lab, som är ett forskningsprogram för kvantitativa studier av frågor kopplade till städer och urbanisering. Den andra delen är samarbetsavtalet med Avdelningen för strategisk planering kring postdoktortjänster. 

Länsförsäkringar

Länsförsäkringars logotyp

Länsförsäkringars forskningsfond och IBF har ett strategiskt partnerskap med målet att etablera ett långsiktigt samarbete för utbyte av kunskaper och erfarenheter inom hållbar utveckling av städer och boende. Under de kommande åren samfinansieras två postdoktortjänst med inriktning på hållbart boende och samhällsbyggande, samt en forskartjänst med placering vid IBF. På agendan står bland annat en kartläggning av boende- och bostadsfrågor på basis av IBF:s registerdatabas GeoSweden för att skapa en ”boendebarometer”.

Hyresgästföreningen

Logotyp Hyresgästföreningen

IBF och Hyresgästföreningen har ett samverkansavtal där Hyresgästföreningen finansierar en tvåårig postdoktortjänst i nationalekonomi med inriktning mot bostadsmarknadens funktionssätt. Bakgrunden till satsningen från Hyresgästföreningens sida är att IBF framstår som en naturlig partner för att studera bostadsfrågor och som en aktör som är med och skapar en bättre och mer informerad bostadspolitik. Den tvärvetenskapliga forskarmiljön på IBF lämpar sig särskilt väl för att få grepp om de stora frågor som påverkar bostadsmarknadens funktionssätt, och som i förlängningen kan öka förståelsen för dess komplexitet.

Senast uppdaterad: 2023-03-01