Utlysning: The Social Space

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) är glada att kunna tillkännage öppnandet av The Social Space i Gravkapellet på Trädgårdsgatan 18, Uppsala.

Bild på Gravkapellet med IBF:s byggnad i bakgrunden. Vy från Trädgårdsgatan.

En arbetsgrupp som består av IBF-anställda och konstnärer från Ateljéföreningen Hospitalet ansvarar för projektet och målet är att öppna platsen mer regelbundet för att:

  • Organisera aktiviteter som möjliggör samtal, social samvaro, lära känna nya människor, dela mat och dryck, etc.
  • Främja samarbetet mellan IBF-forskare, konstnärer och medborgerliga organisationer för att sprida och främja samhällsvetenskaplig forskning, särskilt inriktad på urbana och bostadsfrågor, men inte begränsat till dem (genom t.ex. föredrag, konstverk och bokpresentationer)
  • Vara värd för konstnärliga evenemang (t.ex. utställningar, föreställningar, filmvisningar, och föredrag)

Den enda tillgängliga resursen hittills är byggnaden (som kan ta upp till 50 personer) och arbetsgruppens engagemang. Det finns ingen annan finansiering just nu, men vi kan ansöka om det vid behov framöver. Vår avsikt är att börja organisera aktiviteter på frivillig basis, med en lågkostnadsstrategi eller genom att använda redan befintliga medel från andra källor (forskningsprojekt, konstprojekt, etc.). Vi stödjer att professionellt arbete betalas och att konstverk ibland kan säljas på The Social Space, men det är inte vårt huvudsakliga syfte. Snarare strävar vi efter att utveckla ett utrymme med icke-kommersiella syften, öppet för offentlig kommunikation, samarbeten, möten, kreativitet och diskussion.

Just nu ser vi The Social Space som ett pilotprojekt. Vi öppnar därför en utlysning för evenemang som ska hållas under 2023/2024. Skicka oss ditt förslag senast den 31 januari 2024 med följande information:

  • Fullständigt namn
  • Nuvarande anknytning/anställning
  • Kort biografi (max 100 ord)
  • Beskrivning av förslaget samt ungefärligt datum för evenemang
  • Tillgängliga resurser
  • Kontaktuppgifter

Skicka ditt förslag till: camilla.scheinert@ibf.uu.se

Om gravkapellet

Gravkapellet användes under den tid som universitetet bedrev medicinsk forskning i kvarteret Munken. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hämtades döda kroppar från fängelser, vårdinstitutioner eller försörjningsinrättningar och användes i undervisningen vid Patologen (nuvarande IBF-huset) och intilliggande Anatomicum. Sedan patologiska institutionen flyttade ut 1927 har det avkristnade kapellet stått tomt eller använts som förråd. På årets Kulturnatt öppnade IBF för första gången upp gravkapellet för allmänheten. Med en blandning av konst, forskning och historia markerade IBF början på en ny tidsperiod för kapellet.

Se bilder från evenemanget under Kulturnatten:
Många ville titta på gravkapellet under Kulturnatten

Kontakt

Camilla Scheinert

Koordinator för samverkan och forskningskommunikation vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
camilla.scheinert[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 5170
Senast uppdaterad: 2023-12-05