Making space for sharing initiatives: Challenges for new urban districts

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Föreläsare: Karin Bradley, KTH, Martin Emanuel, KTH, och Sofie Tornhill, Linnéuniversitetet
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2021-09-07