Digitalt frukostseminarium: Boendesegregation – lärdomar från samverkan mellan forskning och kommunal planering

  • Datum: –10.00
  • Plats: Frukostseminariet direktssänds via Zoom
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Ulrika Wahlberg
  • Seminarium

Kan samarbete mellan forskning och kommunal planering hjälpa oss att bättre förstå och hantera segregationsfrågan? Under två års tid har IBF och Uppsala kommun samverkat kring två postdoktorstjänster. Forskarna har bland annat sökt svar på frågor som: Hur man prata om bostadsområden utan att stigmatisera? Hur kan staden planeras för att skapa mer social landning? Under seminariet presenterar vi samarbetsformen och forskarnas resultat. Vi delar även  med oss av våra lärdomar från samarbetet. 

Medverkande:
Åsa Dahlin, enhetschef översiktsplanering, Uppsala kommun
Nils Hertting, prefekt vid IBF
Karin Backvall, postdoktor i kulturgeografi vid IBF
Andreas Alm Fjellborg, postdoktor i kulturgeografi vid IBF
Elin Blume, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun
Örjan Trapp, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun
Moderator: Camilla Scheinert, koordinator för samverkan och forskningskommunikation vid IBF

Frukostseminariet direktssänds via Zoom. Du erhåller Zoom-länken genom att anmäla dig till seminariet. 

Anmälan  

Senast uppdaterad: 2021-09-07