Patriarchal Values: Survey-experiments and interviews of Young Men in Thailand and Their Military Experiences

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Föreläsare: Elin Bjarnegård, statsvetenskapliga institutionen
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Anders Lindbom
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2021-09-07