The Middle-Class and the Welfare State: Self-Reinforcing Feedback

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Föreläsare: Anders Lindbom, IBF
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Anders Lindbom
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2021-09-07