Climate change, Collective action and the need for applied environmental social science

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Föreläsare: Sverker Jagers
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Ulrika Wahlberg
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2021-09-07