Generalization from case studies - potential and problems

  • Datum: –14.45
  • Plats: Seminarierummet Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Föreläsare: Nils Hertting och Bo Bengtsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Sandra Hellstrand
  • Seminarium

Metodseminarium: Kvalitativa metoder

Senast uppdaterad: 2021-09-07