Blocos urbanism: Transforming oil to city and the modularity of capitalism in the making of contemporary Luanda

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Föreläsare: Henrik Ernstson, KTH
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Anders Lindbom
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2021-09-07