Gravkapellet på Trädgårdsgatan öppnas för allmänheten

  • Datum: –20.00
  • Plats: Gravkapellet, Institutet för bostads- och urbanforskning, Trädgårdsgatan 18
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning i samverkan med Uppsala Co-creation Community for Culture and Creativity
  • Kontaktperson: Camilla Scheinert
  • Kulturevenemang

Öppet hus i gravkapellet på Trädgårdsgatan med en blandning av konst, forskning och historia.

Det lilla gravkapellet på Trädgårdsgatan minner om den verksamhet som universitetet bedrev i kvarteret Munken under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, då döda kroppar hämtades från fängelser, vårdinstitutioner eller försörjningsinrättningar och användes i undervisningen vid patologiska institutionen på Trädgårdsgatan 18 och intilliggande Anatomicum. Sedan patologiska institutionen flyttade ut 1927 har kapellet stått tomt eller använts som förråd.

Institutet för bostads- och urbanforskning öppnar nu upp kapellet för en publik användning, kopplat till forskningen som bedrivs i huset idag.

På institutet är vi väl medvetna om att gravkapellet och kvarteret Munken bär på ett tungt arv och det är omöjligt att inte drabbas av dess historia. Öppnandet av gravkapellet under Kulturnatten markeras och högtidlighålls därför med hjälp av konstnären Cecilia Germain. Vi får också en historisk tillbakablick och lyssnar till ett forskarsamtal om universitetets roll nu och framgent.

Program

Kl. 17.00-18.00: Öppet hus med framförande av konstnären Cecilia Germain

Kl. 18.00-19.00: Gravkapellets och platsens historia
Forskarsamtal: Bidrar universitetet till en bättre värld?
Medverkande
Patricia Lorenzoni, forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism
Sven Widmalm, professor vid institutionen för idé- och lärdomshistoria
Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning
Samtalet leds av Institutet för bostads- och urbanforsknings prefekt Nils Hertting

Kl. 19.00-20.00: Öppet hus med framförande av konstnären Cecilia Germain

Gravkapellet sett från Trädgårdsgatan med Institutet för bostads- och urbanforsknings hus i bakgrunden
Senast uppdaterad: 2021-09-07