Residential Capitalism: Rent Extraction and Capitalist Production in Modern Spain, 1833-2023

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet på IBF Trädgårdsgatan 18
  • Föreläsare: Javier Moreno Zacares, Durham University
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Callum Ward
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2021-09-07