Caught between a petroculture and a smartscape: intimating lines of flight from within a rapid urban development project

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet på IBF Trädgårdsgatan 18
  • Föreläsare: Isak Stoddard, institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Callum Ward
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2021-09-07