Bricks, Mortar and Labour: Housing building and labour exploitation

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet på IBF Trädgårdsgatan 18
  • Föreläsare: Maria Wallstam, IBF
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Callum Ward
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2021-09-07