Vacancy patterns in Greek metropolitan centers

  • Datum: –15.00
  • Plats: Institutet för bostads- och urbanforskning, Trädgårdsgatan 18 Seminarierummet
  • Föreläsare: Nikos Vrantsis, IBF
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Seminariekoordinatorn
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2021-09-07