Thinking home and housing through political ecology

  • Datum: –15.00
  • Plats: Institutet för bostads- och urbanforskning, Trädgårdsgatan 18 Seminarierummet
  • Föreläsare: Melissa Garcia Lamarca, Lunds universitet
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Seminariekoordinatorn
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2021-09-07