A genetically informed study of residential mobility behavior in relation to neighborhood ethnic diversity

  • Datum: –15.00
  • Plats: Institutet för bostads- och urbanforskning, Trädgårdsgatan 18 Seminarierummet
  • Föreläsare: Qinya Feng, statsvetenskapliga institutionen
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Seminariekoordinatorn
  • Seminarium

Urban Lab-seminarium

Senast uppdaterad: 2021-09-07