Governing Mining and Minerals for the Energy and Sustainability Transitions

  • Datum: –15.00
  • Plats: Institutet för bostads- och urbanforskning, Trädgårdsgatan 18 Seminarierummet
  • Föreläsare: Stacey VanDeever, University of Massachusetts Boston
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Seminariekoordinatorn
  • Seminarium

Stadsomställningsseminarium

Senast uppdaterad: 2021-09-07