Hyresgäst och hyresvärd i början på 1900-talet: en begreppshistorisk ansats (Tenant and landlord at the beginning of the 20th century: a conceptual historical approach)

  • Datum: –15.00
  • Plats: Institutet för bostads- och urbanforskning, Trädgårdsgatan 18 Seminarierummet
  • Föreläsare: Sandra Hellstrand, IBF
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Seminariekoordinatorn
  • Seminarium

Bostad och samhälle-seminarium

Senast uppdaterad: 2021-09-07