Who gets asylum - on case worker bias

  • Datum: –15.00
  • Plats: Institutet för bostads- och urbanforskning, Trädgårdsgatan 18 Seminarierummet
  • Föreläsare: Henrik Andersson, IBF
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Seminariekoordinatorn
  • Seminarium

Urban Lab-seminarium

Senast uppdaterad: 2021-09-07