Samtal om idéer, utvärdering och samhällsförändring

  • Datum: –18.30
  • Plats: Institutet för bostads- och urbanforskning, Trädgårdsgatan 18 Seminarierummet
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Jeasmin Akter
  • Seminarium

Institutet för bostads- och urbanforskning och Svenska utvärderingsföreningen inbjuder härmed till samtal och symposium under rubriken Samtal om idéer, utvärdering och samhällsförändring.

Samhällsförändringar, höjda konfliktnivåer och pågående kriser påverkar kunskapsproduktionens villkor, för forskare, utvärderare och utredare. För samhällsutvecklingen som sådan och för oss som analyserar den framstår vikten av välfungerande strukturer och former för samtal som allt viktigare. I en alltmer polariserad värld gäller detta de stora ödesfrågorna om fred och demokrati såväl som konkreta analyser av enskilda åtgärder och interventioner.

Institutet för bostads- och urbanforskning och Svenska utvärderingsföreningen inbjuder härmed till samtal och symposium under rubriken Samtal om idéer, utvärdering och samhällsförändring.

Alla är välkomna!

Datum: 21 februari kl. 16.00 – 18.30
Plats: Institutet för bostads- och urbanforskning, Seminarierummet, Trädgårdsgatan 18, Uppsala

Program
16.00    Introduktion till kaffe och kaka
16.30    Aversionen mot demokratisk bearbetning
             Sverker Gustavsson
16.50    I huvudet på en utvärderare
             Rolf Sandahl
17.10    Lämna mig inte!
             Li Bennich-Björkman
17.30    Eftersnack med mingel och tilltugg

Anmälan till jeasmin.akter@ibf.uu.se senast 19 februari.

Senast uppdaterad: 2021-09-07