Workshop: Bostaden som rättighet

  • Datum: –13.30
  • Plats: Juridiska institutionen, Lokal: Grotius, Trädgårdsgatan 1
  • Arrangör: Forskarnätverket Bostaden som rättighet och Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)
  • Kontaktperson: Emma Holmqvist (IBF)
  • Workshop

Forskarnätverket “Bostaden som rättighet“ arrangerar en workshop med målsättning att samla forskare inom Uppsala universitet med intresse att delta i utvecklingen av forskningssamarbeten på området.

Anmälan  Stänger den 9 september.

Program: 

09.15-09.30 Introduktion och välkomna!

Varför detta närverk och varför denna workshop?

09.30- 10.30 Tre inspirationsföreläsningar

Hur kan vi tänka kring bostaden som rättighet? Vad kan det betyda?

Bo Bengtsson: ”Bostaden som rättighet ur politiska perspektiv”

Erika P Björkdahl: ”Bostaden som rättighet ur juridiska perspektiv”

Stina Fernqvist: ”Bostaden som rättighet ur barnperspektiv”

10.30-10.45 Kaffe och mingel

10.45-11.15 WS aktivitet 1: Hur kan vi definiera en rättighet? Ur vilka perspektiv ser du bostaden som en rättighet?

11.15 11.30 Gemensam diskussion

11.30-12.15 WS aktivitet 2: Skissa fram ett forskningsprojekt. Vad behöver vi fördjupad kunskap om? Hur når vi den? På vilket sätt kan våra olika perspektiv förenas och stärka idén?

12.15-12.30 Pitcha forskningsidén och diskussion kring hur vi går vidare

12.30-13.30 Mingel med lättare förtäring. 

Program finns i utskriftsvänlig PDF

Forskarnätverket ”Bostaden som rättighet” vid Uppsala universitet etablerades under våren 2019.  Nätverket utgörs inledningsvis av representanter från Centrum för socialt arbete (CESAR), det tvärvetenskapliga Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF). Nätverket finansieras under två år av Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus) vid Uppsala universitet. Tillkomsten av nätverket hänger samman med ett behov av nydanande forskning kring bostadsfrågan. Sammanförandet av tidigare åtskilda forskningsmiljöer och discipliner antas leda till nya perspektiv på området.

Ytterligare information

Workshop: Bostaden som rättighet