Uppsala Lecture-seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet, IBF
  • Föreläsare: Raquel Rolnik, Professor at the Faculty of Architecture and Urbanism, University of São Paulo
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium

Forskarseminarium inom ramen för Uppsala Lecture in Housing and Urban Research.