Still Canudos, an attempt to understand Brazil’s land conflicts through the War of Canudos history

  • Datum: –15.00
  • Plats: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) Seminarierummet
  • Föreläsare: Tiago Cicero de Alves
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Miguel Martinez
  • Seminarium