Smart and generous

  • Datum: –15.00
  • Plats: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) Seminarierummet
  • Föreläsare: Oscar Erixon, IBF
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Miguel Martinez
  • Seminarium