Uppsala Lecture in Housing and Urban Research

IBF arrangerar Uppsala Lecture in Housing and Urban Research varje år. Föreläsningen hålls av en internationellt ledande forskare inom bostads- och urbanforskning.

 • Karl Schlögel part 1

 • Karl Schlögel part 2

 • Karl Schlögel part 3

 • David Harvey part 1

 • David Harvey part 2

 • Li Zhang part 1

 • Li Zhang part 2

 • Edward Glaeser part 1

 • Edward Glaeser part 2

 • Gerry Stoker

 • Sharon Zukin part 1

 • Sharon Zukin part 2

 • Loïc Wacquant part 1

 • Loïc Wacquant part 2

Om Uppsala Lecture in Housing and Urban Research

Utmärkelsen Uppsala Lecture in Housing and Urban Research tilldelas internationellt ledande forskare inom bostads- och urbanforskningsområdet.

IBF vill på detta sätt synliggöra och stimulera till bostads- och urbanforskning av högsta kvalitet - lokalt, nationellt och internationellt.

Se föreläsningarna

Alla Uppsala Lecture-föreläsningar filmas och publiceras på Universitetets filmkanal.

Här hittar du allt samlat filmmaterial från Uppsala Lecture.
Du kan även klicka på de enskilda filmerna nedan.

Våra föreläsare
 • har väsentligen bidragit till/förändrat forskningen inom IBF:s område på ett sätt som har akademisk relevans bortom det empiriska tillämpningsområdet
 • är både väletablerade på fältet samt bedriver pågående stark forskning
 • producerar aktuell, utmanande och samhällsrelevant forskning som är av publikt och brett intresse

2019: Raquel Rolnik

Raquel Rolnik

"Urban Warfare – Housing under the empire of finance"

Raquel Rolnik är professor vid Fakulteten för arkitektur och urbanism på University of São Paulo. Hon är även arkitekt och stadsplanerare med över 35 års erfarenhet av akademin, aktivism,  stadsplanering, exploateringspolitik och bostadsfrågor.

2008-2014 var professor Raquel Rolnik utnämnd till FN:s speciella rapportör för bostadsfrågor. Raquel Rolnik har skrivit ett flertal böcker - bland annat “Urban warfare: Housing and cities in the age of finance” som hennes föreläsning i Uppsala handlade om.

2018: Karl Schlögel

"How to Read East European Cities- Bringing back space into history"

Karl Schlögel (f.1948) höll sin öppna föreläsning på temat historisk förändring och rummets betydelse, och tar sin utgångspunkt i Östeuropas urbana utveckling under efterkrigstiden.

I Sverige är han kanske mest känd för sin bok Terror och dröm. Moskva år 1937. Den kom på tyska 2008 och i en svensk översättning 2011.

En annan betydlesefull bok är Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, från 2003. Översatt till engelska 2016: In Space We Read Time-On the History of Civilization and Geopolitics.

Karl Schlögel har erhållit flera utmärkelser, såsom Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung och Franz-Werfel Menschenrechtspreis och har varit en återkommande gästforskare i såväl USA som i Östeuropa.

2017: David Harvey

"Visualizing Capital"

David Harvey (f. 1935), välrenommerad professor i antropologi och geografi vid the Graduate Center of the City University of New York (CUNY), är en världsledande teoretiker inom fältet urbana studier. Hans 26 böcker tillhör urbanforskningens mest lästa och hans webb-sända lektioner om Marx’ Kapitalet följs av miljoner runt om i världen.

David Harveys betydelse som geograf, urbanforskare och förnyare av marxismen är svår att överskatta, men han är också en stark förespråkare för rörelser som ”Rätten till staden”.

David Harveys har sedan tidigare band till Uppsala universitet. 1960-1961 var han post-doc vid kulturgeografiska institutionen och år 2000 utnämndes han till hedersdoktor vid universitetet.

2016: Li Zhang

"Battles Over Green Space: Land Disputes, Rights Activism, and Emerging Publics in Urban China"

Li Zhang är professor i antropologi och tillförordnad dekan för den samhällsvetenskapliga fakulteten vid University of California, Davis. Hennes forskning handlar om de sociala, politiska och kulturella följderna av marknadsreformerna och samhällsomvandlingen i dagens postsocialistiska Kina.

Abstract

China’s urban reforms have generated new forms of tensions and contradictions between different social sectors, while engendering a nascent form of urban publics. This talk examines the widespread urban land disputes between real estate developers and residents, and explores the nature of such emerging urban activism and the reconfiguration of postsocialist power relations and popular politics.

2015: Edward Glaeser

"The Urban Century – An Urban World"

Edward Glaeser is the Fred and Eleanor Glimp Professor of Economics in the Faculty of Arts and Sciences at Harvard University. His research is, in many respects pioneering when it comes to a greater understanding of housing bubbles for example. He has launched several theories in the fields of urban growth, price determination and poverty.

Abstract

Despite the rise of new technologies that enable long distance connectivity, humanity has become an increasingly urban species. Why have cities remained so vital? What are the greatest urban challenges and how can the cities of the developing world become more humane?

2012: Loïc Wacquant

"Paradoxes of ghettoization"

2012 års föreläsning hölls av den fransk-amerikansk sociologen professor Loïc Wacquant. Loïc Wacquant är verksam vid University of California, Berkeley. Han är också knuten till Centre de sociologie européenne i Paris.

 

2010: Susan J. Smith

"The crisis of residential capitalism: a tale of three markets and four visions"

Den första att hålla Uppsala Lecture in Housing and Urban Research var Susan J. Smith, professor i kulturgeografi vid University of Cambridge.

Tyvärr finns det inget filmat material från Susan. J. Smiths föreläsning.