Humanistiska teatern i mörkret upplyst med rött blommönster

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research

IBF arrangerar Uppsala Lecture in Housing and Urban Research varje år. Föreläsningen hålls av en internationellt ledande forskare inom bostads- och urbanforskning.

Årets föreläsning: "Urban Ideology in the New Gilded Age"

Porträttfoto Margaret Kohn

Margaret Kohn, Professor in Political Science, University of Toronto

Se inspelningen från föreläsningen

Om Margaret Kohn

Margaret (Peggy) Kohn är professor i statskunskap vid University of Toronto. Hennes främsta forskningsfokus handlar om politisk idéhistoria, kritisk teori, social rättvisa och urbana frågor. Hennes senast bok med titeln The Death and Life of the Urban Commonwealth utkom 2016.

Om föreläsningen (på engelska)

This lecture explains why the concept of ideology is a useful tool for critical urban studies It advances an approach that is distinct from Ideolgiekritik: the Marxist-inspired method of showing that ideas of justice, right and freedom disguise and obscure class interests. An ideology is an explanatory framework that informs normative judgement, fosters political identity, connects these features to a program of action. Neo-liberalism provides a paradigmatic illustration of a political ideology, and important scholarly work has demonstrated its impact on cities and urban life. If ideology is a way of dividing the political world into poles that citizens can understand, then we must ask about the alternative to the neo-liberal city. I examine two approaches to this question: the influential rights-based approach and the solidarity-based alternative. Solidarist ideology provides a justification of strategies of decommodification that are crucial for flourishing urban life. 

Om Uppsala Lecture in Housing and Urban Research

Utmärkelsen Uppsala Lecture in Housing and Urban Research tilldelas internationellt ledande forskare inom bostads- och urbanforskningsområdet.

IBF vill på detta sätt synliggöra och stimulera till bostads- och urbanforskning av högsta kvalitet - lokalt, nationellt och internationellt.

Se föreläsningarna

Alla Uppsala Lecture-föreläsningar filmas och publiceras på Universitetets filmkanal.

Här hittar du allt samlat filmmaterial från Uppsala Lecture.
Du kan även klicka på de enskilda filmerna nedan.

Våra föreläsare
  • har väsentligen bidragit till/förändrat forskningen inom IBF:s område på ett sätt som har akademisk relevans bortom det empiriska tillämpningsområdet
  • är både väletablerade på fältet samt bedriver pågående stark forskning
  • producerar aktuell, utmanande och samhällsrelevant forskning som är av publikt och brett intresse

X: Leah Platt Boustan (2021)

Poster för föreläsningen med Leah Platt Boustan

FILM: Streets of gold: The role of geography in immigrant assimilation in the United States

Leah Platt Boustan (f. 1978) är professor i nationalekonomi vid Princeton University och föreståndare för ”Industrial Relations Section” vid ekonomiska institutionen vid samma lärosäte.

Hon är även en av föreståndarna för ”Development of the American Economy Program” vid National Bureau of Economic Research samt biträdande redaktör för tidskriften Journal of Urban Economics


IX: Raquel Rolnik (2019)

Raquel Rolnik

FILM: Urban Warfare – Housing under the empire of finance

Raquel Rolnik (f. 1956) är professor, arkitekt och stadsplanerare vid University of São Paulo. 

2008–14 var professor Rolnik FN:s speciella rapportör för bostadsfrågor. Hon har skrivit en rad böcker – bland annat ”Urban warfare: Housing and cities in the age of finance” som hennes föreläsning i Uppsala handlade om.

  • Porträttfoto Raquel Rolnik
  • Uppsala Lecture med publik
  • Gruppfoto med Raquel Rolnik och boende i Gränby

VIII: Karl Schlögel (2018)

FILM: How to Read East European Cities- Bringing back space into history

Karl Schlögel (f. 1948) är professor i östeuropeisk historia. I Sverige är han kanske mest känd för sin bok ”Terror och dröm. Moskva år 1937” (2008; i svensk översättning 2011).

Hans föreläsning tar sin utgångspunkt i Östeuropas urbana utveckling under efterkrigstiden.


VII: David Harvey (2017)

FILM: Visualizing Capital

David Harvey (f. 1935) är professor i antropologi och geografi vid The Graduate Center of the City University of New York (CUNY) och en världsledande teoretiker inom fältet urbana studier.

Under perioden 1960–61 var Harvey post-doc vid kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet och år 2000 utnämndes han till hedersdoktor vid universitetet.

.V: Edward Glaeser (2015)

FILM: The Urban Century – An Urban World

Edward Glaeser (f. 1967) är professor i ekonomi vid Harvard University. Han har lanserat flera teorier inom stadstillväxt, prisbestämning och fattigdom.
II: Loïc Wacquant (2012)

FILM: Paradoxes of ghettoization

Loïc Wacquant (f. 1960) är professor i sociologi och verksam vid University of California, Berkeley, samt knuten till Centre de sociologie européenne (CSE) i Paris.

Han har forskat om ghetton och fängelser.


I: Susan J. Smith (2010)

The crisis of residential capitalism: a tale of three markets and four visions

Susan J. Smith (f. 1956) är professor i kulturgeografi vid University of Cambridge.

Tyvärr filmades inte hennes föreläsning.

Senast uppdaterad: 2022-09-30