Webbsända frukostseminarier

På grund av rådande situation med Coronaviruset har IBF beslutat att ställa in årets Bostadsmöte. Istället lanserar IBF en frukostseminarieserie, som kommer att sändas på webben.

Tidpunkten för seminarierna är kl. 9.15-10.15. Alla frukostseminarier sänds via Zoom. Du erhåller länken till seminariet genom att klicka på anmälningslänken till respektive seminarium. Länken publiceras 1-2 veckor innan respektive seminarium.

Alla deltagare som inte är med i panelen ombeds ha sina mikrofoner avstängda. Ställ gärna frågor via chatten.

Frågor besvaras av informatör Ulrika Wahlberg ulrika.wahlberg@ibf.uu.se

Vem kan bo i vår bostadspolitiska framtid?

Torsdag 26 november

I samarbete med Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS), arrangerar IBF ett seminarium med forskare från nätverket ”Bostaden som rättighet”.

Sverige står inför utmaningar med avseende på bostadsbrist, hemlöshet, segregation, diskriminering, marknadsanpassningar, oroligheter, upplopp och hållbarhet. Från en forskningshorisont finns det behov av att ur ett tvärdisciplinärt perspektiv fördjupa diskussionen kring bostadspolitikens konsekvenser utifrån såväl filosofiska, politiska, sociala som juridiska infallsvinklar. Utifrån frågan ” Vem kan bo i vår bostadspolitiska framtid?” kommer vi att diskutera hur bostadspolitiken påverkar rätten till bostad för olika grupper.

Medverkande:
Erika P Björkdahl, docent i civilrätt vid Juridiska institutionen och föreståndare för IFF - Institutet för fastighetsrättslig forskning
Dominika V. Polanska, docent och forskare i sociologi vid IBF och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola
Stina Fernqvist, biträdande universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete - CESAR

Moderator: Claes-Fredrik Helgesson, föreståndare för Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)


Bostaden som rättighet samlar forskare från Centrum försocialt arbete (CESAR), Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF). Nätverket utgår från begreppen rätten till bostad och bostaden som rättighet. Integreringen av de tre forskningsnoderna möjliggör nya upptäcker om nödvändiga samband mellan lagar, politik och samhälle samt skapar förutsättningar för att identifiera ohållbara mönster i aktuella strukturer. Genom att sammanföra de tre forskningsmiljöerna kan bostadsfrågan beröras från det yttersta skalet – samhället – till den innersta kärnan – de boende.

Anmälan

 

Uppsala – världens bästa klimatstad: Också på riktigt?

Torsdag 10 december

Laura Hartman, hållbarhetschef på Uppsala kommun, möter forskare från IBF för att tillsammans utforska några av utmaningarna kring omställningen av staden i form av tex. intresse- och målkonflikter i arbetet med att förverkliga kommunens högt uppsatta klimatmål.

Svensk hyrespolitik under omprövning. Varför ser hyressättningen i Sverige ut som den gör? Och vad händer nu?

Se inspelningen från seminariet Svensk hyrespolitik under omprövning. Varför ser hyressättningen i Sverige ut som den gör? Och vad händer nu?

Torsdag 12 november

Praktik och forskning möts i en diskussion kring den ”svenska modellen” för hyressättning. Bo Bengtsson från IBF ger oss det historiska perspektivet och presenterar konsekvenser av politiken och representanter från Hyresgästföreningen, allmännyttan och de privata fastighetsägarna ger oss sina perspektiv.

Medverkande:
Bo Bengtsson, seniorprofessor i statskunskap vid IBF
Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta
Tomas Ernhagen, chefekonom för Fastighetsägarna, Sverige
Erik Elmgren, bostadspolitisk chef på Hyresgästföreningen

Moderator: NIls Hertting, prefekt vid IBF

Boendesegregation och social integration: Vad kan politik och planering göra?

Se inspelningen från seminariet Boendesegregation och social integration: Vad kan politik och planering göra?

Se inspelningen från seminariet Boendesegregation och social integration: Vad kan politik och planering göra? (TEXTAD VERSION)

Torsdag 8 oktober

Under den senaste tiden har det varit en het debatt om livet och livsförhållanden i vad som i politik och media benämns som ”invandrartäta”, ”utsatta” eller ”marginaliserade” bostadsområden. Utifrån aktuell forskning om boendesegregationens orsaker och konsekvenser diskuterar forskare vid IBF hur politik och planering kan utvecklas för att minska segregationen och öka inkluderingen.Deltar gör även Borlänge kommun som presenterar ett projekt om jämlik stadsplanering.

Medverkande:
Roger Andersson, seniorprofessor i kulturgeografi, IBF
Susanne Urban, docent och lektor i sociologi, IBF
Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi, IBF
Che-Yuan Liang, docent och lektor i nationalekonomi, IBF
Gabriel Barrioz, planchef, Borlänge kommun
Moderator: Nils Hertting, prefekt på IBF